آزمون عملکرد پیوسته

آزمون عملکرد پیوسته

اندازه: 1,7 MB

دسته بندی: - -

قیمت: 5000 تومان

تعداد نمایش: 297 نمایش

تعداد اسلاید: 74

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۲ آذر ۱۳۹۵

به روز رسانی در: ۲۲ شهریور ۱۳۹۶

کد QR این پاورپوینت
Scan QR Code to download powerpoint

خرید این پاورپوینت : پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.
ویژگیهای پاورپوینت های غیر رایگان: کیفیت بالا ، قالب اختصاصی ،دارای افکت.


 • آزمون عملکرد پیوسته

  همان طور که بیان شد آزمون عملکرد پیوسته در سال ۱۹۵۶ توسط راز ولد و همکاران تهیه شد و به سرعت مقبولیت عام یافت . این آزمون با هدف سنجش ضایعه مغزی ساخته شد ولی به تدریج دامنه استفاده از آن گسترش یافت به طوری که در دهه ۱۹۹۰ در ارزیا بی کودکان فزون کنش همراه با نارسایی توجه بکار رفت.

  هدف این آزمون، سنجش نگهداری توجه و زود انگیختگی در این کودکان است

  فرم فارسی پیوسته نیز به منظور اندازه گیری مراقبت، نگهداری توجه و تعمق در کودکان فزون کنش همراه با نارسایی توجه ساخته شد و سپس اعتبار و روائی آن نیز مشخص گردید.

  فرم فارسی از طریق رایانه اجرا و نمره گذاری می شود. برای بررسی اعتبار پیوسته از روش باز آزمایی، با فاصله۲۰ روز استفاده شد و همانطور که جدول ۳ نشان می دهد تمام ضرایب محاسبه شده در سطح آماری ۰٫۰۱>p معنا دار هستند. «روائی» این آزمون با شیوه روائی  سازی ملاکی واز طریق مقایسه گروههای متباین انجام گرفت. همان گونه که جدول ۶ نشان می دهد، مقایسه آماری دو گروه در قسمت های مختلف پیوسته تفاوت معنا داری را در سطح ۰۰۱/۰=p   بین عملکرد دو گروه نشان می دهد.

  آزمون عملکرد پیوسته

  پاسخ دهید