درس اول کتاب آموزش زبان ۵۰۴

درس اول کتاب آموزش زبان ۵۰۴

درس اول کتاب آموزش زبان ۵۰۴

abandon

Means : desert ; leave without planning to come back

Example:

The soldier could not abandon his friends who were hurt in battle

Because Rose was poor , she had to abandon her idea of going to college.

Words:

Looking for-poor-idea-college

ترک کردن ،رها کردن ،بیخیال شدن

keen

Means : sharp(تیز) ; eager(مشتاق) ; sensitive(حساس) ; intense(حاد و شدید و تند)
Example : keen mind ; keen knife ; keen sense of smell
Bill’s keen mind pleased all his teacher
Words : butcher ;cut ;meat ;pleased
تیز،حساس،بُرَنده
jealous

Means : wanting what someone else has; afraid that the one you love might prefer someone else
Words : danceرقص ;cheerleaders ;neighbor همسایه ;detectiveکاراگاه ;hire استخدام،اجاره
widowبیوه
A detective was hired by the jealous widow to find the boyfriend who had abandoned her.
حسادت،تنگ نظری
tact

means : Ability to say right thing
Example : my aunt never hurts anybody’s feelings because she always uses tact.
Your friend will admire you if you use tact and thoughtfulness
Words: calm ; thoughtfulness ;)thought:طرز تفکروتوجه و اندیشه) , admire(تحسین و تعریف کردن)
کار حساب شده،سنجیده،تدبیر
oath

قسم ،سوگند ،فحش و بد و بیراه
means: a promise that some thing is true ; Curse(لعن و نفرین و ناسزا)
Example : in court the witness(شاهد و گواه) took an oath that he would tell the whole truth.
Words : discovered

درس اول کتاب آموزش زبان ۵۰۴

این فایل پاورپوینت هم اکنون برای دانلود شما آماده شده است. فایل پاورپوینت حاظر که توضیحات آن را ملاحظه کردید پس از پرداخت اینترنتی آماده دانلود خواهد بود.

فایل پاورپوینت حاظر توسط تیم pptx ساخته و برای دانلود بر روی سرورهای سایت قرار گرفته است.شما پس از پرداخت هزینه می توانید نسبت به دانلود این فایل پاورپوینت اقدام نمایید

پس از دانلود چگونه از این پاورپوینت آماده استفاده کنم؟

شما پس از دانلود این پاورپوینت آماده می توانید با استفاده از نرم افزار مایکروسافت پاورپوینت (microsoft powerpoint)نسبت به مشاهده،ویرایش و یا ارائه این فایل پاورپوینت اقدام نمایید.

تفاوت این پاورپوینت با پاورپوینت های رایگان چیست؟

تفاوت در کیفیت پاورپوینت ها و مطالب اختصاصی آن ها می باشد شما پس از خرید و دانلود این پاورپوینت متوجه تفاوت آن با سایر پاورپوینت های موجود بر روی وب خواهید شد.

چگونه می توانم این پاورپوینت را دانلود کنم؟

شما پس از کلیک بر روی دکمه سبز رنگ خرید و پرداخت اینترنتی قادر به مشاهده لینک دانلود خواهید بود همچنین یک نسخه از آن لینک دانلود به ایمیلی که قبل از پرداخت وارد کرده اید ارسال خواهد شد.

 

برای دریافت فایل پاورپوینت کافی است بر روی یکی از دکمه های سبز رنگ زیر کلیک کنید در صورت پاسخ ندادن درگاه پرداخت می توانید بر روی لینک دوم که لینک کمکی است کلیک نمایید