تقسیم اموال میان شرکا 5000 تومان

تقسیم اموال میان شرکا

تقسیم اموال میان شرکا (تقسیم ، عبارت است از جدا کردن ) یکی از (دو ) یا چند ( سهم از سهم دیگری ] در صورتی که مال ، میان دو یا چند نفر مشترک باشد [ تقسیم ازنظر اهل لغت وفقها عبارت است از : جداسازی [...]

مشاهده و دانلود
چگونه آموزشی مؤثر  داشته باشیم 5000 تومان

چگونه آموزشی مؤثر داشته باشیم

شکی نیست ، سازمانهایی موفق خواهند شد که یادگیری مستمر را سرلوحه کار خویش قرار دهند . عموماً آموزش منجر به حل مشکل یا بهبود عملکرد نمی شود . چرا ؟ زیرا : ۱- آموزشها مؤثر نبوده اند . ۲- در [...]

مشاهده و دانلود
بازار در تمدن های مختلف 5000 تومان

بازار در تمدن های مختلف

lواژه بازار   بازار به عنوان پیکره اصلی که از مرکز آغاز شده و در جهات اصلی گسترش می یابد به دو شکل زیر تقسیم می شود: vکوی وراسته هایی که در دو سوی آن دکه هایی ساخته می شده و توسط سقف به هم متصل [...]

مشاهده و دانلود
کارآفرینی وانواع ان 5000 تومان

کارآفرینی وانواع ان

شومپیتر کارآفرینی شامل: — ارائه کالا یا خدمتی جدید — ارائه روشی جدیددر فرایند تولید یا عرضه خدمت —یافتن منابع جدید — گشایش بازاری تازه یا شیوه نوین بازاریابی —ایجاد هرگونه نوآوری در تشکیلات [...]

مشاهده و دانلود
عدم مطابقت حقوقی کالا و ضمانت اجرایی آن در کنوانسیون وین و حقوق ایران 5000 تومان

عدم مطابقت حقوقی کالا و ضمانت اجرایی آن در کنوانسیون وین و حقوق ایران

در قرارداد بیع ؛ کالایی که به عنوان مبیع تسلیم می شود باید با کالای موضوع قرارداد مطابقت داشته باشد. به عبارتی باید همان کالایی تحویل شود که موضوع قرارداد و متعلق به قصد طرفین قرار گرفته است . [...]

مشاهده و دانلود
کیفیت 5000 تومان

کیفیت

کیفیت چیست؟ ویژگیهایی که رافع نیازها باشد( QS-9000) همخوانی با مشخصات ( کرازبی – ۱۹۸۰s) مناسب برای استفاده و کاربرد( جوران – ۱۹۸۸) مطابقت با مشخصات با حداقل هزینه ( فیگنبام-۱۹۹۱) کیفیت الزامی, [...]

مشاهده و دانلود
سرمایه گذاری خطرپذیر 5000 تومان

سرمایه گذاری خطرپذیر

دهه ۸۰ رشد انفجاری در رشد سرمایه گذار ی خطر پذیر در داخل آمریکا و به صورت ریشه ای در خارج صورت گرفته که تغییر و تحولات اساسی در ساختار و کارکردهای صنعت را به دنبال داشته است. به این صورت که شرکت [...]

مشاهده و دانلود
فضای حاکم بر اقتصاد کلان: تورم 5000 تومان

فضای حاکم بر اقتصاد کلان: تورم

¢به دنبال رکود نسبی سایر بازارها، و توقف پدیدۀ مالی شدن اقتصاد (financialization)، بسیاری از وجوه به‌طور مستقیم (از طریق اوراق با درآمد ثابت) یا غیرمستقیم (از کانال سپرده‌های بانکی) به سمت بخش [...]

مشاهده و دانلود
انواع طبقه بندی بودجه ای 5000 تومان

انواع طبقه بندی بودجه ای

nطبقه بندی منابع –درآمدها –واگذاری دارایی های سرمایه ای –واگذاری دارایی های مالی nطبقه بندی مصارف –اعتبارات هزینه ای –تملک دارایی های سرمایه ای –تملک دارایی های مالی nطبقه بندی عملیات nطبقه بندی [...]

مشاهده و دانلود
برنامه ریزی اقتصادی 5000 تومان

برنامه ریزی اقتصادی

—۱-تعریف آرتور لوئیس:برنامه ریزی را تهیه و تنظیم مدارکی می داند که حاوی نقشه های هزینه های عمومی برای مدت۲یا ۴ یا۵ ویاحتی ۱۰ سال که حاکی از تصمیم دولت برای خرج در آینده است به شرط آنکه به موقع [...]

مشاهده و دانلود
ابزارهای اقتصادی برای تحلیل بازار 5000 تومان

نسخه PDF دارد

ابزارهای اقتصادی برای تحلیل بازار

تقاضا – –مردم کالاها و خدمات می خواهند، به دلیل آنکه احساس می کنند مطلوبیت (Utility) آنان افزایش می یابد، و بنابراین مردم مایل و قادر به پرداخت هستند تا کالا و خدمات را به دست آورند. – – شاید [...]

مشاهده و دانلود