فرایند تصمیم گیری رایگان

نسخه PDF دارد

فرایند تصمیم گیری

فرایند تصمیم گیری تصمیماتی را که مدیران میگیرند  میتواند : ۱ – موجب رشد ۲- رونق ۳- ورشکستگی معمولا تصمیم باید در شرایطی گرفته شود که: ۱– عوامل  پیوسته در حال تغییرند ۲-  اطلاعات  چندان روشن نیست [...]

مشاهده و دانلود
اصول مدیریت جلسه هفتم رایگان

نسخه PDF دارد

اصول مدیریت جلسه هفتم

اصول مدیریت جلسه هفتم رهبری رهبری وقتی تحقق می یابد که شخص بخواهد شخص دیگر را به منظور نیل به هدف های پیش بینی شده به کار وادارد، و برخلاف بسیاری از وظایف مدیریت مثل برنامه ریزی و سازماندهی وظیفه [...]

مشاهده و دانلود
اصول مدیریت جلسه چهارم رایگان

نسخه PDF دارد

اصول مدیریت جلسه چهارم

اصول مدیریت جلسه چهارم شرایط تصمیم گیری قطعیت: موقعیت مطلوبی که مدیران می توانند تصمیمات صحیحی را اتخاذ کنند زیرا خروجی هر یک از تصمیمات اتخاذ شده مشخص و روشن است. ریسک: موقعیتی که در آن مدیران [...]

مشاهده و دانلود
اصول مدیریت جلسه سوم رایگان

نسخه PDF دارد

اصول مدیریت جلسه سوم

اصول مدیریت جلسه سوم تفاوت برنامه ریزی های استراتژیک و عملیاتی برنامه ریزی عملیاتی در سطوح میانی و پایین سازمان انجام می شود در حالی که برنامه ریزی جامع در سطوح عالی شکل می گیرد . تاکید برنامه [...]

مشاهده و دانلود
اصول مدیریت جلسه ششم رایگان

نسخه PDF دارد

اصول مدیریت جلسه ششم

اصول مدیریت جلسه ششم مراحل سازماندهی شناسایی و تعیین حجم کار با توجه به هدف تقسیم بار کل مسئولیت کار به فعالیت‏هایی که به راحتی و به طور منطقی توسط یک نفر انجام شود. ترکیب وظایف متجانس و تشکیل [...]

مشاهده و دانلود
اصول مدیریت جلسه پنجم رایگان

نسخه PDF دارد

اصول مدیریت جلسه پنجم

اصول مدیریت جلسه پنجم مدیریت استراتژیک —جریانی از تصمیمات و فعالیت ها که به توسعه یک استراتژی موثر برای حصول اهداف سازمان منجر   می گردد. —در فرایند مدیریت استراتژیک ، استراتژیست ها اهداف را مشخص [...]

مشاهده و دانلود
کارگاه آموزش روش های تدریس رایگان

نسخه PDF دارد

کارگاه آموزش روش های تدریس

کارگاه آموزش روش های تدریس کاربرد روش سخنرانی زمانی مفید است که : فعالیت اصلی آموزش ارائه اطلاعات باشد. اطلاعات به جزنزد مدرس جای دیگری در دسترس نیست. اطلاعات فقط برای یاد داری کوتاه مدت مورد [...]

مشاهده و دانلود
مدیریت منابع انسانی رایگان

نسخه PDF دارد

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی اهداف کلی : ۱-اهمیت و اهداف مدیریت منابع انسانی ۲-تعاریف و مفاهیم ۳-وظایف و مسئولیت ها ۴-نقش سازمان امور اداری و وزارت کار وامور اجتماعی در مدیریت منابع انسانی در ایران هدف [...]

مشاهده و دانلود
نرم افزارهای مدیریت استراتژیک رایگان

نرم افزارهای مدیریت استراتژیک

نرم افزارهای مدیریت استراتژیک امروزه، روشهای مدیریت سازمان یکی از موضوعات چالش برانگیز  بسیاری از مدیران و کارشناسان است. این موضوع سبب شده تا نظریه ها ، ابزارها ، مدلها و استانداردهای بسیاری در [...]

مشاهده و دانلود
مدیریت ریسک و ابزارهای سنجش رایگان

مدیریت ریسک و ابزارهای سنجش

مدیریت ریسک و ابزارهای سنجش مدیریت ریسک کاربرد سیستماتیک سیاست‌های مدیریتی، رویه‌ها و فرایندهای مربوط به فعالیت‌های تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک می‌باشد. مدیریت ریسک عبارت از فرایند مستندسازی [...]

مشاهده و دانلود
بررسی محیط سازمان رایگان

بررسی محیط سازمان

بررسی محیط سازمان تئوری سازمان پست مدرن رویکردهای متعددی در خصوص رابطه سازمان ها و محیط ارائه می دهد . مسأله ساز کردن ( زیر سوال بردن مرز بین سازمان و محیط ) تمرکز دارد . ایده های این راستا [...]

مشاهده و دانلود
شاخص های اندازه گیری عملکرد بخش ها رایگان

شاخص های اندازه گیری عملکرد بخش ها

شاخص های اندازه گیری عملکرد بخش ها استفاده از ملاکها و اصولی که خصوصیات کیفی را در قالب کمیت بیان کرده و آنها را قابل بررسی و ارزشیابی می کند،شاخــــص نام می گیرد. شاخصها معمولاً از نظریه ها، [...]

مشاهده و دانلود
مدیریت ریسک در نظام سلامت رایگان

مدیریت ریسک در نظام سلامت

مدیریت ریسک در نظام سلامت مدیریت ریسک (خطر) چیست؟ مسئولیت آن در سازمان شما با چه کسی است؟ مخاطره – هر وضعیت واقعی یا بالقوه که می تواند باعث صدمه ، بیماری یا مرگ افراد ،آسیب یاتخریب یا از دست [...]

مشاهده و دانلود