آمار و کاربرد آن در مدیریت 5000 تومان

آمار و کاربرد آن در مدیریت

این درس یکی از دروس اصلی رشته مدیریت بوده و هدف آن آشناسازی دانشجویان با علم آمار و نحوه بکارگیری آن در دانش مدیریت است برای این درس ، کلیه فصل های هشتگانه جلد اول و فصل ۱۸ جلد دوم کتاب به [...]

مشاهده و دانلود
مدیریت اماده سازی وطبخ 5000 تومان

مدیریت اماده سازی وطبخ

افرادی که با موادغذایی سروکار دارند اغلب مواقع می توانند منبع عمده آلودگی باشند در همین رابطه روشهای بهداشتی مناسب متعددی وجود دارند که این افراد باید رعایت نمایند ، عمدتاً این روشها در موارد ذیل [...]

مشاهده و دانلود
آفت های کارکنان و مدیران 5000 تومان

آفت های کارکنان و مدیران

کارمند ملا لغتی تعریف:مداوم به دنبال تصحیح لغات و متن ها است. عوارضی چون تراکم کاری و دلسردی را در پی دارد. کارمند هول یا چوب بدست تعریف:دفتر کار شلوغی دارد و همه چیز فوری و فوتی است.عوارضی چون [...]

مشاهده و دانلود
اخلاق مدیریت 5000 تومان

اخلاق مدیریت

nدر اخلاق صحبت از خوبی و بدی است . nدر اخلاق مدیریت صحبت از خوبی و بدی عمل مدیریتی است . n-عمل مدیریتی وقتی در حوزه اخلاق مطرح میشود که : بین منافع سازمانی و مسئولیت اجتماعی مدیر تعارض بوجود آید [...]

مشاهده و دانلود
واحد ‍ AIC 5000 تومان

واحد ‍ AIC

lAIC = Advanced Interrupt Controller واحد پیشرفته مدیریت وقفه lمعمولاً تمام سیستم های ریزپردازنده ای دارای واحد کنترل وقفه هستند. lوظیفه واحد مدیریت وقفه اخذ درخواست های وقفه از همه واحدهای میکرو [...]

مشاهده و دانلود
چرخه ارزیابی 5000 تومان

چرخه ارزیابی

الف ) ارزیابی سریع (Rapid Assessment) این ارزیابی پس از وقوع تغییرات عمده مانند یک زلزله یا جابجایی پناهندگان صورت می گیرد و اطلاعاتی درمورد نیازها ، انواع مداخله های احتمالی و منابع موردنیاز [...]

مشاهده و دانلود
حیطه ها وسطوح 5000 تومان

حیطه ها وسطوح

طراحی آموزشی qطراحی آموزشی : انتخاب، تولید و برنامه ریزی فعالیتهایی که به یادگیرندگان در یادگیری کمک می کند ¥ qفرایندی که توسط آن معلم تصمیم می گیرد که چه چیزی را آموزش بدهد چگونه آن را آموزش [...]

مشاهده و دانلود
توسعه بر پایه عامل (Agent) 5000 تومان

توسعه بر پایه عامل (Agent)

پیچیدگی نرم‌افزار nپیچیدگی به‌عنوان یکی از خصوصیات ذاتی نرم‌افزار مطرح است nمتدولوژی‌های بسیاری سعی به حل پیچیدگی نموده‌اند nروش‌های حل پیچیدگی nتجزیه (Decomposition) nتجرید (Abstraction) [...]

مشاهده و دانلود
کیفیت سود 5000 تومان

کیفیت سود

گزارش‌های مالی، از مهم‌ترین فرآورده‌های سیستم حسابداری است که از اهداف عمده آن، فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه اقتصادی است. یکی از اقلام حسابداری که در [...]

مشاهده و دانلود