بخش پاورپوینت علوم آزمایشگاهی

مقالات تخصصی و کاربردی رشته علوم آزمایشگاهی

کنترل فیزیکوشیمیایی

کنترل فیزیکوشیمیایی

روش Vasak و Sedivecیا روش فارماکوپه آمریکا: طبق این روش در دستگاههای شیشه ای با فرم و اندازه مخصوص فارماکوپه...

آلیاژهای هوا فضا

آلیاژهای هوا فضا

nگروه :xxx2 آلیاژهای  AL-CU nخواص مکانیکی این گروه ازآلیاژ با عملیات حرارتی رسوب سختی افزایش  یافته وحتی گاهی خواص آن...

آلودگی های عفونی  در آزمایشگاه  و راههای کنترل آن

آلودگی های عفونی در آزمایشگاه و راههای کنترل آن

آموزش صحیح کادر در بدو ورود و آموزش ضمن خدمت پرهیز از تعویض مکرر کادر واکسیناسیون علیه HBV وبررسی BCG...

نشرشعله ای (Flame Emission

نشرشعله ای (Flame Emission

—نمونه گونه مورد نظر در شعله به حالت اتمی تبدیل می شود —الکترونهای ظرفیت  اتمهای مورد نظر با جذب انرژی...

اندازه گیری رطوبت خاک

اندازه گیری رطوبت خاک

پاورپوینت نصویری می باشد qروش وزنی qروش حجمی qنوترون متر qتابش گاما qانعکاس سنجی زمانی qبلوک گچی qتانسیومتر

گرایش های ژئوشیمی

گرایش های ژئوشیمی

ژئوشیمی معدنی ژئوشیمی آلی ژئوشیمی اکتشافی ژئوشیمی زیست محیطی ژئوشیمی ایزوتوپی ژئوشیمی کرونولوژی هیدروژئوشیمی ژئوشیمی نفت

حرکت و سکون

حرکت و سکون

خروج ماده از قوه به فعل است که سبب تسخین میشود . نفس دائم در حرکت است چه در خواب...

تئوری گاز ساده

تئوری گاز ساده

لف) یک گاز ایده ال در انسامبل میکروکانونی کوانتوم مکانیک سیستمی شامل N ذره غیربرهم کنش تمایز ناپذیر محصور در...

خطاهای پژوهشی

خطاهای پژوهشی

در هر مرحله از مطلعات : * خطا در بررسی منابع پزوهش و مطالع نظری * خطا در انتخاب نمونه...

ذرۀ ‌باردار در میدان مغناطیسی

ذرۀ ‌باردار در میدان مغناطیسی

پس چگونه هامیلتونی می تواند حرکت ناشی از میدان مغناطیسی را برای یک ذره باعث گردد، هنگامیکه میدان مغناطیسی ظاهراً...

ذرات یکسان

ذرات یکسان

در این فصل با خصوصیات سیستم های ذرات یکسان آشنا میشویم که اولین بار توسط دو دانشمند Greenberg ,  MESSIAH...

تبخیر و تعرق

تبخیر و تعرق

تابش خورشید: انجام تبخیر در صورت وجود انرژی امکان پذیر است. برای تبخیر ۶۰۰ کالری حرارت لازم است. بنابراین تبخیر...

پیشگیری از انفلوانزای انسانی

پیشگیری از انفلوانزای انسانی

فاز های گردش ویروسی آنفلوانزا مرحله بعد از اوج: سطح پاندمی بیماری در بیشتر کشور ها همراه با نظارت کافی...

پیوندهای شیمیایی

پیوندهای شیمیایی

ترکیبات شیمیایی – فرمولهای کوالانسی ( مولکولی) و شیمیایی یونی ü تجزیه عنصری، فرمولهای تجربی جرم های مولکولی با فرمول...

میکروبیولوژی مواد غذایی

میکروبیولوژی مواد غذایی

میکروبیولوژی مواد غذایی منابع آلودگی میکروبی ماهی در طی فرآوری اولیه آب مورد استفاده برای خنک نگه داشتن ماهی بعد...