بخش پاورپوینت فیزیو تراپی

مقالات تخصصی و کاربردی رشته فیزیو تراپی

حواس

حواس

üحس های پیکری Extroceptive :      درد، ارتعاش، فشار، تماس و … ü ü حس های پیکری Introceptive : از بخشهای...

نکاتی در مورد صعود به کوه

نکاتی در مورد صعود به کوه

انجمن پزشکی کوهستان ایران: محققان بین استرس مضر و زیان آور   و استرس مثبت و سودمند تفاوت قایل شده اند. منظور...

پشت گرد(کیفوز پشتی)KYPHOSIS

پشت گرد(کیفوز پشتی)KYPHOSIS

تعریف:افزایش بیش از حد طبیعی تحدب مهره های پشتی را به عنوان گوژ پشتی یا پشت گرد یا کیفوز میگویند...

تجزیه و تحلیل بیومکانیکی دوی سرعت

تجزیه و تحلیل بیومکانیکی دوی سرعت

استارت کوتاه: در این نوع استارت دو بلوکه از یکدیگر فاصله کمی دارند(۳۰ سانتی متر). مزایای بیو مکانیکی استارت کوتاه:...

اشکال دارویی

اشکال دارویی

چه نیازی به اشکال داروئی وجود دارد؟ v عوامل وابسته به دارو v الف) قدرت زیاد داروها v عدم امکان...