پژوهش و توسعه 5000 تومان

پژوهش و توسعه

بنا به تعریف، پژوهش عبارت است از جمع آوری ، تجزیه و تحلیل و تفسیر سیستماتیک داده ها جهت یافتن پاسخ به یک پرسش و یا راه حل برای یک مشکل ویژگیهای پژوهش: –  مشکل یا مسئله را بطور وضوح بیان [...]

مشاهده و دانلود
یادگیری 5000 تومان

یادگیری

سبک شناختی: به این مطلب اشاره دارد که که یادگیرنده چگونه مطلب را درک می کند ، به خاطر می سپارد، چگونه فکر میکند و مسائل را حل می کند. سبک عاطفی: به ویژگیهای شخصیتی و هیجانی یادگیرنده اشاره دارد [...]

مشاهده و دانلود