فوریت های سیستم عصبی 4000 تومان

نسخه PDF دارد

فوریت های سیستم عصبی

فوریت های سیستم عصبی آسیب های صورت  باوجود که آسیب های صورت ممکن است بسیارساده باشنداما به دلیل به مخاطره انداختن راه هوایی در ردیف آسیبهای تهدیدکننده حیات محسوب میشوند.َبه علاوه در تروماهای شدید [...]

مشاهده و دانلود
مقدمات فارماکولوژی سیستم اعصاب مرکزی 4000 تومان

نسخه PDF دارد

مقدمات فارماکولوژی سیستم اعصاب مرکزی

مقدمات فارماکولوژی سیستم اعصاب مرکزی دارو های آرام بخش وخواب آور دارو ها از طریق اثر بر مناطق خاصی از مغز یا از طریق اثربر واسطه های شیمیایی موجب تغییر در اعمال سیستم عصبی میشود . سیتم اعصاب [...]

مشاهده و دانلود
مراقبت های اولیه بهداشتی – تخصصی 2000 تومان

مراقبت های اولیه بهداشتی – تخصصی

مراقبت های اولیه بهداشتی اسلاید مراقبت های اولیه بهداشتی اطلاعاتی راجب بهداشت و سلامت .بررسی اقدامات انجام شده در سطح بین الملل تا کنون/مقایسه ی کشورها و….. بهداشت برای همه تا سال ۲۰۰۰ در [...]

مشاهده و دانلود
صحیح ترین روش های خوابیدن 2000 تومان

صحیح ترین روش های خوابیدن

  در این پاورپونت به همه الگو های صحیح خوابیدن و همچنین اشتباه اشاره شده است و معایب و مزایای روش های غلط و صحیح در آن به طور کامل شرح داده شده است. همچنین تاثیرات روش های صحیح و غلط بر [...]

مشاهده و دانلود
طرح درس سرطان روده – تخصصی 4000 تومان

طرح درس سرطان روده – تخصصی

طرح درس سرطان روده – تخصصی هدف کلی: در پایان این درس دانشجو باید با مفهوم سرطان روده  آشنایی داشته باشد و بتواند آموخته های خود را در حین مراقبت از مددجویان بزرگسال و سالمند مبتلا به سرطان [...]

مشاهده و دانلود