روشهای آماری وشاخصهای بهداشتی 5000 تومان

روشهای آماری وشاخصهای بهداشتی

lجامعه آماری:هرگاه اشیاء یانمودها اقلاً نسبت به یک خاصیت گردهم درنظرگرفته شوند یک جامعه آماری نامیده میشوند. lمفهوم آمار:آمارعلمی است که مشخصات جامعه هاراازنظرکمی ولی با در نظرگرفتن کیفیت مشخص [...]

مشاهده و دانلود
آمار و کاربرد آن در مدیریت 5000 تومان

آمار و کاربرد آن در مدیریت

این درس یکی از دروس اصلی رشته مدیریت بوده و هدف آن آشناسازی دانشجویان با علم آمار و نحوه بکارگیری آن در دانش مدیریت است برای این درس ، کلیه فصل های هشتگانه جلد اول و فصل ۱۸ جلد دوم کتاب به [...]

مشاهده و دانلود
آمار و روش تحقیق 5000 تومان

آمار و روش تحقیق

اشنایی با مبانی تحقیق اشنایی با اصول اماری  آمار تصیفی و تحلیلی   انواع مطالعات و طراحی آنها: مطالعه مورد شاهدی  مطالعه کوهورت مطالعه مداخله ای  روش جمع آوری نمونه  خطا ها    

مشاهده و دانلود
آماردرعلوم اجتماعی 5000 تومان

آماردرعلوم اجتماعی

فصل دوم : لزوم وارد شدن نظریه احتمال در روشهای آماری فصل سوم : متغیر تصادفی فصل چهارم : برآورد واصول تخمین فصل پنجم : آزمونهای آماری درس آمار در علوم اجتماعی  از دروس پایه دوره کارشناسی علوم [...]

مشاهده و دانلود
آمار و احتمالات مهندسی 5000 تومان

آمار و احتمالات مهندسی

آمار و احتمالات مهندسی -مفاهیم اساسی -شاخص های گرایش مرکزی -شاخص های پراکندگی -جدول توزیع فراوانی -نمودارها -چولگی و برجستگی -کدگزاری -جامعه آماری دو بعدی

مشاهده و دانلود
علم آمار و جهان سوم 5000 تومان

علم آمار و جهان سوم

علم آمار و جها مفهوم جهان سوم کشورهایی را تعریف می‌کند که: nاز مرگ‌ومیر بالای نوزادان، nرشد اقتصادی پایین و فقر بالا، nاستفاده ضعیف از منابع طبیعی nاینها کشورهای درحال توسعه و از نظر تکنولوژیکی [...]

مشاهده و دانلود
نظام آمار های مالی دولت 5000 تومان

نظام آمار های مالی دولت

کمیته موقت صندوق بین المللی (IMF  ) درسال ۱۹۸۶میلادی ضوابط لازم الاجرا بودن شفافیت بودجه ای را براساس طبقه بندی نظام آمارهای مالی دولت که با رعایت خصوصیات زیر انجام می گیرد اعلام نمود : ۱ – [...]

مشاهده و دانلود
آشنایی با آمار توصیفی 5000 تومان

آشنایی با آمار توصیفی

در عصر حاضر کسی نمی‌تواند منکر این واقعیت باشد که آمار نقشی لاینفک در زندگی روزمره ما بازی می‌کند. اخبار روزانه رسانه‌های گروهی با گزارشی از وضع هوا به پایان می‌رسندو در طول اخبار، به جریانهای [...]

مشاهده و دانلود
شش سیگم 5000 تومان

شش سیگم

یک فلسفه   درهر کاری که انجام می دهید کمتر     اشتباه  کنید یک اندازه گیری آماری   برای تعیین توان محصول فرایندهاو     خدمات  از ابزار اندازه گیری استفاده      کنید یک مجموعه ابزار مجموعه ای از [...]

مشاهده و دانلود
مدل های ریاضی 5000 تومان

نسخه PDF دارد

مدل های ریاضی

مهندسی یعنی کاربرد علوم مختلف (ریاضی، فیزیک) در حل مسائل کاربردی مدل های ریاضی برای پیش بینی رفتار یک سیستم مدل های ریاضی حالتی ساده شده و تقریبی از یک سیستم واقعی است که حاوی راه حل برای بیان [...]

مشاهده و دانلود
میزان بارندگی از لحاظ آماری 5000 تومان

نسخه PDF دارد

میزان بارندگی از لحاظ آماری

میزان بارندگی از لحاظ آماری اطلاعات به چند دست تقسیم می شوند ؟ چون اطلاعات کمی (اطلاعاتی که به صورت اعداد و ارقام بیان شدند ) قابل تفسیر نیستند و برای همه کس یک معنای واحد دارد ، اما اطلاعات کیفی [...]

مشاهده و دانلود