بخش پاورپوینت آمار

مقالات تخصصی و کاربردی رشته آمار

روشهای آماری وشاخصهای بهداشتی

روشهای آماری وشاخصهای بهداشتی

lجامعه آماری:هرگاه اشیاء یانمودها اقلاً نسبت به یک خاصیت گردهم درنظرگرفته شوند یک جامعه آماری نامیده میشوند. lمفهوم آمار:آمارعلمی است...

آمار و کاربرد آن در مدیریت

آمار و کاربرد آن در مدیریت

این درس یکی از دروس اصلی رشته مدیریت بوده و هدف آن آشناسازی دانشجویان با علم آمار و نحوه بکارگیری...

آمار و روش تحقیق

آمار و روش تحقیق

اشنایی با مبانی تحقیق اشنایی با اصول اماری  آمار تصیفی و تحلیلی   انواع مطالعات و طراحی آنها: مطالعه مورد...

آماردرعلوم اجتماعی

آماردرعلوم اجتماعی

فصل دوم : لزوم وارد شدن نظریه احتمال در روشهای آماری فصل سوم : متغیر تصادفی فصل چهارم : برآورد...

آمار و احتمالات مهندسی

آمار و احتمالات مهندسی

آمار و احتمالات مهندسی -مفاهیم اساسی -شاخص های گرایش مرکزی -شاخص های پراکندگی -جدول توزیع فراوانی -نمودارها -چولگی و برجستگی...

علم آمار و جهان سوم

علم آمار و جهان سوم

علم آمار و جها مفهوم جهان سوم کشورهایی را تعریف می‌کند که: nاز مرگ‌ومیر بالای نوزادان، nرشد اقتصادی پایین و...

نظام آمار های مالی دولت

نظام آمار های مالی دولت

کمیته موقت صندوق بین المللی (IMF  ) درسال ۱۹۸۶میلادی ضوابط لازم الاجرا بودن شفافیت بودجه ای را براساس طبقه بندی...

آمار و احتمالات

آمار و احتمالات

آشنایی با آمار توصیفی

آشنایی با آمار توصیفی

در عصر حاضر کسی نمی‌تواند منکر این واقعیت باشد که آمار نقشی لاینفک در زندگی روزمره ما بازی می‌کند. اخبار...

شش سیگم

شش سیگم

یک فلسفه   درهر کاری که انجام می دهید کمتر     اشتباه  کنید یک اندازه گیری آماری   برای تعیین توان محصول...

تکانه زاویه ای

تکانه زاویه ای

ویژه مقادیر و عناصر ماتریسی-شکل صریح عملگر های تکانه زاویه ای – اندازه حرکت زاویه ای- اسپین- چرخش های محدود-….

ذرۀ ‌باردار در میدان مغناطیسی

ذرۀ ‌باردار در میدان مغناطیسی

پس چگونه هامیلتونی می تواند حرکت ناشی از میدان مغناطیسی را برای یک ذره باعث گردد، هنگامیکه میدان مغناطیسی ظاهراً...

مدل های ریاضی

مدل های ریاضی

مهندسی یعنی کاربرد علوم مختلف (ریاضی، فیزیک) در حل مسائل کاربردی مدل های ریاضی برای پیش بینی رفتار یک سیستم...

رهیافت های کمی به مدیریت

رهیافت های کمی به مدیریت

¯پیدایش مدیریت کمی ¯چگونگی حل مسائل ¯فنون مدیریت کمی در    تشکیل الگو وحل آن

میزان بارندگی از لحاظ آماری

میزان بارندگی از لحاظ آماری

میزان بارندگی از لحاظ آماری اطلاعات به چند دست تقسیم می شوند ؟ چون اطلاعات کمی (اطلاعاتی که به صورت...