میزان بارندگی از لحاظ آماری 5000 تومان

نسخه PDF دارد

میزان بارندگی از لحاظ آماری

میزان بارندگی از لحاظ آماری اطلاعات به چند دست تقسیم می شوند ؟ چون اطلاعات کمی (اطلاعاتی که به صورت اعداد و ارقام بیان شدند ) قابل تفسیر نیستند و برای همه کس یک معنای واحد دارد ، اما اطلاعات کیفی [...]

مشاهده و دانلود
میانه 5000 تومان

نسخه PDF دارد

میانه

میانه آمار مقدمه ای بر طرح و  آزمایشات شاخص میانه (Median) : را بانماد ME نمایش داده و نشان دهنده مرز ۵۰ درصد اطلاعات خواهد بود . مشاهدات جامعه را به دو دسته تقریباً مساوی تقسیم می نماید . نصب [...]

مشاهده و دانلود
پروژه آمار و مدل سازی دوم ریاضی 5000 تومان

نسخه PDF دارد

پروژه آمار و مدل سازی دوم ریاضی

پروژه آمار و مدل سازی دوم ریاضی در داده های زیر میانه را تعیین کنید. ۹و۱۸و۱۱و۵و۳و۱۰و۸ 😡 ۹  =میانه =۱۸و۱۱و۱۰و۹و۸و۵و۳ ۶و۱۵و۶و۱۱و۴و۸و۱۰و۲ 😡 ۷    =میانه  =۱۵و۱۱و۱۰و۸و۶و۶و۴و۲ ۷= ۱۴/ ۲   ۱۴=۶+۸ تذکر: [...]

مشاهده و دانلود
روش های آماری در پژوهش 5000 تومان

نسخه PDF دارد

روش های آماری در پژوهش

روش های آماری در پژوهش روش های اماری برای تصمیم گیری های گوناگون مورد استفاده قرار میگیرد تقریبا هیچ تصمیم سازی نیست که در ان از اطلاعات اماری و تحلیل آماری استفاده نشود روش های آماری در تحقیق به [...]

مشاهده و دانلود
انواع روش های آماری در پژوهش 5000 تومان

نسخه PDF دارد

انواع روش های آماری در پژوهش

انواع روش های آماری در پژوهش .۱تحقیق پس رویدادی .۲تحقیق آزمایشی .۳تحقیق زمینه یابی .۴تحقیق همبستگی .۵تحقیقی قوم شناسی .۶تحقیق تاریخ .۷تحقیق کیفی .۸تحقیق عمل نگر (اقدام پژوهی) .۹تحقیق موردی   [...]

مشاهده و دانلود
همبستگی و اجرای ان در spss 5000 تومان

همبستگی و اجرای ان در spss

همبستگی و اجرای ان در spss همبستگی به رابطه بین دو یا چند متغیر که قابل تبدیل به کمیت باشند گفته می شود. همبستگی مانند یک بردار دارای اندازه و جهت است.اندازه آن میزان رابطه بین دو متغیر را نشان [...]

مشاهده و دانلود
آشنایی با بورس اوراق بهادار-سرمایه گذاری 5000 تومان

نسخه PDF دارد

آشنایی با بورس اوراق بهادار-سرمایه گذاری

آشنایی با بورس اوراق بهادار-سرمایه گذاری نقش بورس اوراق بهادار ۱) جمع‌آوری سرمایه‌های جزیی و پراکنده ویک کاسه کردن آنها در جهت تجهیز منابع مالی شرکتها ۲) توزیع عادلانه درآمد و ایجاد احساس مشارکت [...]

مشاهده و دانلود
آشنایی با آمار توصیفی 5000 تومان

آشنایی با آمار توصیفی

آشنایی با آمار توصیفی در دوران حاظر کسی تمیتواند انکار کند که آمار بخشی جدایی ناپذیر از زندگی ما انسان ها شده… اخبار روزانه رسانه‌های گروهی با گزارشی از وضع هوا به پایان می‌رسندو در طول [...]

مشاهده و دانلود
آمار و احتمالات مهندسی 1000 تومان

آمار و احتمالات مهندسی

آمار و احتمالات مهندسی موضو عات برسی شده در پاور پویینت آمار و احتمالات مهندسی: -مفاهیم اساسی -شاخص های گرایش مرکزی -شاخص های پراکندگی -جدول توزیع فراوانی -نمودارها -چولگی و برجستگی -کدگزاری [...]

مشاهده و دانلود