AMPK چیست 5000 تومان

AMPK چیست

üK جزء انتهایی از آبشار کینازها است که بعنوان یک سنسور تامین کننده انرژی سلولی عمل می کند و با افزایش جفت شدن AMP با کاهش ATP فعال می شود. üAMP: ATP = شاخص خیلی حساس تری از وضعیت انرژی üAMPK [...]

مشاهده و دانلود
آنالیز حرارت 5000 تومان

آنالیز حرارت

¡نت پیشگیرانه را می توان مجموعه عملیات برای نگهداری از تجهیزات و سیستم ها، پیش از بروز مشکل و وقفه برای آنها تعبیر کرد. ¡یکی از زیرمجموعه های نت پیشگیرانه، نگهداری بر اساس شرایط (CBM) می باشد. [...]

مشاهده و دانلود
آزمایشگاه مکانیک سیالات 5000 تومان

آزمایشگاه مکانیک سیالات

آزمایش‌ شماره‌ ۱ – شناوری‌ عنوان‌ آزمایش‌:  نیروهای‌ وارد بر یک‌ جسم‌ غوطه‌ور در مایع‌ ساکن‌ هدف‌ آزمایش‌:  بررسی‌ فرمولهای‌ مربوط‌ به‌ نیروی‌ وارد بر یک‌ سطح‌ مغروِق و تعیین‌ مرکز فشار. [...]

مشاهده و دانلود
آشنایی با مهندسی برق 5000 تومان

آشنایی با مهندسی برق

منابع انرژی پاک: — تلاشهای بین المللی قابل توجهی در ایجاد منابع انرژی دیگر برای جایگزینی و تکمیل انرژی حاصل از سوختهای فسیلی انجام گرفته است. ——بسیاری از منابع جدید (که بعضی از آنها در حقیقت قرن [...]

مشاهده و دانلود
توربو پمپ ها 5000 تومان

توربو پمپ ها

o oاجزای اصلی توربو پمپ ها : oالف ـ هدایت کننده oب ـ پروانه با چرخ (Impeller) oج ـ کاهش دهنده یا جمع کننده قانون بقای ممنتوم زاویه‌ای برای یک حجم کنترل مشابه پروانه پمپ سانتریفوژ در حالت دائمی به [...]

مشاهده و دانلود
کلیات طرح جامع امن سازی زیرساختهای حیاتی در مقابل حملات الکترونیکی 5000 تومان

کلیات طرح جامع امن سازی زیرساختهای حیاتی در مقابل حملات الکترونیکی

امروزه بیشتر امور کسب وکار مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) گردیده است. در وزارت نیرو نیز از ابزارها و سامانه‌های مرتبط با فناوری ارتباطات و اطلاعات برای کنترل صنعتی استفاده می‌شود که [...]

مشاهده و دانلود
اهمیت واحدهای جلب مشارکت در ارتباط با  توسعه مولد های مقیاس کوچک 5000 تومان

اهمیت واحدهای جلب مشارکت در ارتباط با توسعه مولد های مقیاس کوچک

üحمایت و راهنمایی سرمایه گذاران üنظارت بر عملکرد واحدهای جلب مشارکت üتدوین پیش نویس دستورالعمل اجرایی üفرهنگ سازی، توسعه پژوهش های کاربردی، توسعه منابع انسانی و انتشار اطلاعات کاربردی

مشاهده و دانلود
واحد ‍ Timer / Counter 5000 تومان

واحد ‍ Timer / Counter

lتفاوت شمارنده و تایمر در چیست؟ lدر شمارنده تنها تعداد وقوع حوادث شمارش می شود ولی وظیفه تایمر شمارش زمان سپری شده است. هر دو واحد دارای سخت افزاری واحد هستند (هر دو شمارش می کنند) ولی تفاوت شان [...]

مشاهده و دانلود
نحوه تامین برق مصرف‌کنندگان بزرگ 5000 تومان

نحوه تامین برق مصرف‌کنندگان بزرگ

žحصول اطمینان از تأمین ظرفیت تولید در بلند مدت ¡مکان، زمان و نوع مناسب ظرفیت احداث شود. ¡در ساختار سنتی صنعت برق این تصمیم به صورت متمرکز اخذ می‌شود. ¡در محیط تجدیدساختاریافته، تصمیم به صورت [...]

مشاهده و دانلود