روش حریصانه  Greedy 5000 تومان

روش حریصانه Greedy

الگوریتم حریصانه ، به ترتیب عناصر را انتخاب کرده ، هر بار آن عنصری را که طبق ملاکی معین ”بهترین“ به نظر می رسد، بدون توجه به انتخاب هایی که قبلا انجام داده یا در آینده انجام خواهد داد، بر می [...]

مشاهده و دانلود
روش تقسیم و حل    Divide and Conqure 5000 تومان

روش تقسیم و حل Divide and Conqure

-یک نمونه از مسأله را به دو یا چند قسمت کوچکتر تقسیم میکند که معمولا نمونه هایی از مسأله اصلی هستند. اگر جواب مسأله های کوچکتر به راحتی محاسبه شود, می توان جواب نمونه  اصلی را با ترکیب این جوابها [...]

مشاهده و دانلود
تعریف تقارن 5000 تومان

تعریف تقارن

تقارن symmetry یعنی یکی شدن تصویر یک شئ با خود آن شئ وقتی یک تبدیل روی آن صورت می گیرد. به عبارتی اگر یک شئ با انجام یک تبدیل به خودش تبدیل شود می گوییم نسبت به آن تبدیل تقارن دارد. انواع [...]

مشاهده و دانلود
مدل های ریاضی 5000 تومان

نسخه PDF دارد

مدل های ریاضی

مهندسی یعنی کاربرد علوم مختلف (ریاضی، فیزیک) در حل مسائل کاربردی مدل های ریاضی برای پیش بینی رفتار یک سیستم مدل های ریاضی حالتی ساده شده و تقریبی از یک سیستم واقعی است که حاوی راه حل برای بیان [...]

مشاهده و دانلود
درس ریاضی 5000 تومان

درس ریاضی

یونانیان قدیم قضیه ی فیثاغورس را به صورت زیر می شناختند: مساحت مربعی که روی وتر مثلث قائم الزاویه ای رسم شود برابراست با مجموع مساحت های دو مربعی که روی ساق های آن مثلث رسم می شوند.

مشاهده و دانلود
مفهوم تراکنش در پایگاه داده ها 5000 تومان

مفهوم تراکنش در پایگاه داده ها

¨تعریف تراکنش ¤ تراکنش، واحد برنامه نویسی است که شامل یکسری عملیات مرتبط برای دسترسی و تغییر اطلاعات یک بانک اطلاعاتی است که در جهان واقعی در حکم یک عمل واحد تلقی می شوند. ¤تراکنش عبارتست از واحد [...]

مشاهده و دانلود
الکترومغناطیس فصل ۱ 5000 تومان

الکترومغناطیس فصل ۱

الکترومغناطیس فصل ۱ انتگرال خطی Line integral بعنوان مثال    روی مسیری مانند c بصورت زیر انجام می گیرید. برای محاسبه آن در هر نقطه، مولفه     را مماس بر منحنی در آن نقطه است را بدست آورده در طول [...]

مشاهده و دانلود
روابط مثلثاتی 5000 تومان

روابط مثلثاتی

روابط مثلثاتی در ریاضیات، منظور از توابع مثلثاتی شش تابع سینوس، کسینوس، تانژانت، کتانژانت، سکانت و کسکانت است که این توابع رابطهٔ میان زاویه‌ها و ضلع‌های یک مثلث قائم‌الزاویه را نشان می‌دهند و به [...]

مشاهده و دانلود
روش های آماری پژوهش 5000 تومان

روش های آماری پژوهش

روش های آماری پژوهش انتخاب فرضیه مناسب پس از مقایسه مقادیر محاسه شده از ازمایش اماری و مقادیر بحرانی می توان در مورد رد نظریه صفر تصمیم گیری نمود رد فرضیه صفر به معنی قبول فرضیه جایگزین است وقتی [...]

مشاهده و دانلود
عجایب ریاضی 5000 تومان

عجایب ریاضی

عجایب ریاضی اعجاز عددی قرآن به ادعای روابط ریاضی بین کلمات قرآن می‌ پردازد که از طرف برخی مسلمانان اهل سنت مطرح شد. برای اولین بار در ۱۹۸۴ عبدالرزاق نوفل در کتاب «والاسلام دین دنیا» از اعجاز [...]

مشاهده و دانلود
توان 5000 تومان

توان

توان در گذشته مردم در قدیم بیشتر کارها را با جمع انجام میدادند(ضرب وجود نداشت) اونوقت گاهی محاسبات مشکل آفرین میشد مثلا اگر قیمت جنسی یک(۱)واحد ارزش داشت و کسی ۱۰۰۰نمونه از ان جنس می خواست اونوقت [...]

مشاهده و دانلود