الکترومغناطیس فصل ۱ 5000 تومان

الکترومغناطیس فصل ۱

الکترومغناطیس فصل ۱ انتگرال خطی Line integral بعنوان مثال    روی مسیری مانند c بصورت زیر انجام می گیرید. برای محاسبه آن در هر نقطه، مولفه     را مماس بر منحنی در آن نقطه است را بدست آورده در طول [...]

مشاهده و دانلود
روابط مثلثاتی 5000 تومان

روابط مثلثاتی

روابط مثلثاتی در ریاضیات، منظور از توابع مثلثاتی شش تابع سینوس، کسینوس، تانژانت، کتانژانت، سکانت و کسکانت است که این توابع رابطهٔ میان زاویه‌ها و ضلع‌های یک مثلث قائم‌الزاویه را نشان می‌دهند و به [...]

مشاهده و دانلود
روش های آماری پژوهش 5000 تومان

روش های آماری پژوهش

روش های آماری پژوهش انتخاب فرضیه مناسب پس از مقایسه مقادیر محاسه شده از ازمایش اماری و مقادیر بحرانی می توان در مورد رد نظریه صفر تصمیم گیری نمود رد فرضیه صفر به معنی قبول فرضیه جایگزین است وقتی [...]

مشاهده و دانلود
عجایب ریاضی 5000 تومان

عجایب ریاضی

عجایب ریاضی اعجاز عددی قرآن به ادعای روابط ریاضی بین کلمات قرآن می‌ پردازد که از طرف برخی مسلمانان اهل سنت مطرح شد. برای اولین بار در ۱۹۸۴ عبدالرزاق نوفل در کتاب «والاسلام دین دنیا» از اعجاز [...]

مشاهده و دانلود
توان 5000 تومان

توان

توان در گذشته مردم در قدیم بیشتر کارها را با جمع انجام میدادند(ضرب وجود نداشت) اونوقت گاهی محاسبات مشکل آفرین میشد مثلا اگر قیمت جنسی یک(۱)واحد ارزش داشت و کسی ۱۰۰۰نمونه از ان جنس می خواست اونوقت [...]

مشاهده و دانلود
اتحاد های ریاضی 5000 تومان

اتحاد های ریاضی

اتحاد های ریاضی اتجاد مربع دو جمله ای      ( اثبات ) ( اثبات )                     اتحاد مزدوج ( اثبات )            اتحاد جمله مشترک اتحاد مربع سه جمله ای    ( اثبات ) اتحاد جمله مشترک          ( [...]

مشاهده و دانلود
اعداد گویا 5000 تومان

اعداد گویا

اعداد گویا فهرست مباحثی که مورد بررسی قرار می گیریند: ۱- جمع و تفریق ۲- ضرب و تقسیم ۳- طریقه مخرج مشترک گرفتن ۲ عدد کسری (ک.م.م) ۴- طریقه پیداکردن اعداد بین دو کسر ۵- قاعده تلسکوپی اعداد ضرب و [...]

مشاهده و دانلود
calculus history 5000 تومان

calculus history

calculus history Calculating volumes and areas, the basic function of integral calculus, can be traced back to the Moscow papyrus (c. 1820 BC), in which an Egyptian mathematician successfully [...]

مشاهده و دانلود
پروژه آمار و مدل سازی 5000 تومان

پروژه آمار و مدل سازی

پروژه آمار و مدل سازی دامنه تغییرات مثال : دامنه تغییرات بین داده های ۱۸,۲۵,۱۵,۱۲,۷,۳ را به دست آورید؟ حل ) ۲۵ بیشترین داده و ۳ کمترین داده است پس دامنه تغییرات برابر است با : ۲۲=۲۵-۳= دامنه [...]

مشاهده و دانلود
اعداد طبیعی 5000 تومان

اعداد طبیعی

اعداد طبیعی برای شمارش بکار می روند. مجموعه ی اعداد طبیعی از عدد یک شروع شده و تا بی نهایت ادامه دارد. این مجموعه با نمادN نمایش داده می شود. کوچکترین عضومجموعه اعداد طبیعی(عضو ابتدا): عدد یک [...]

مشاهده و دانلود
نمونه جامعه نمرات دوم ریاضی فیزیک 5000 تومان

نمونه جامعه نمرات دوم ریاضی فیزیک

نمونه جامعه نمرات دوم ریاضی فیزیک جامعه نمرات درس های کلاس های دوم ریاضی فیزیک و دوم تجربی دبیرستان عطار نمونه نمرات ریاضی و فیزیک کلاس ۲۰۱و۲۰۲ دبیرستان عطار داده ها:  ۱۴ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – [...]

مشاهده و دانلود
ارزیابی فرضیه ها 5000 تومان

ارزیابی فرضیه ها

ارزیابی فرضیه ها یک الگوریتم یادگیری با استفاده از داده های آموزشی فرضیه ای را بوجود میآورد . قبل از استفاده از این فرضیه ممکن است که لازم شود تا دقت این فرضیه مورد ارزیابی قرار گیرد. اینکار از [...]

مشاهده و دانلود
روشهای تحقیق 5000 تومان

روشهای تحقیق

روشهای تحقیق مزایای تحقیق پس رویدادی محاسن ومعایب: محاسن: ۱-وقتی ازمایشی امکان ندارد  ۲-روشهای اماری  قوی ۳-به صرفه تر است برای کشف روابط  ساده علت ومعلولی۴-اطلاعات مفیدی در مورد ماهیت پدیده ها [...]

مشاهده و دانلود