الکترومغناطیس فصل ۱ رایگان

الکترومغناطیس فصل ۱

الکترومغناطیس فصل ۱ انتگرال خطی Line integral بعنوان مثال    روی مسیری مانند c بصورت زیر انجام می گیرید. برای محاسبه آن در هر نقطه، مولفه     را مماس بر منحنی در آن نقطه است را بدست آورده در طول [...]

مشاهده و دانلود
روابط مثلثاتی رایگان

روابط مثلثاتی

روابط مثلثاتی در ریاضیات، منظور از توابع مثلثاتی شش تابع سینوس، کسینوس، تانژانت، کتانژانت، سکانت و کسکانت است که این توابع رابطهٔ میان زاویه‌ها و ضلع‌های یک مثلث قائم‌الزاویه را نشان می‌دهند و به [...]

مشاهده و دانلود
روش های آماری پژوهش رایگان

روش های آماری پژوهش

روش های آماری پژوهش انتخاب فرضیه مناسب پس از مقایسه مقادیر محاسه شده از ازمایش اماری و مقادیر بحرانی می توان در مورد رد نظریه صفر تصمیم گیری نمود رد فرضیه صفر به معنی قبول فرضیه جایگزین است وقتی [...]

مشاهده و دانلود
عجایب ریاضی رایگان

عجایب ریاضی

عجایب ریاضی اعجاز عددی قرآن به ادعای روابط ریاضی بین کلمات قرآن می‌ پردازد که از طرف برخی مسلمانان اهل سنت مطرح شد. برای اولین بار در ۱۹۸۴ عبدالرزاق نوفل در کتاب «والاسلام دین دنیا» از اعجاز [...]

مشاهده و دانلود
توان رایگان

توان

توان در گذشته مردم در قدیم بیشتر کارها را با جمع انجام میدادند(ضرب وجود نداشت) اونوقت گاهی محاسبات مشکل آفرین میشد مثلا اگر قیمت جنسی یک(۱)واحد ارزش داشت و کسی ۱۰۰۰نمونه از ان جنس می خواست اونوقت [...]

مشاهده و دانلود
اتحاد های ریاضی رایگان

اتحاد های ریاضی

اتحاد های ریاضی اتجاد مربع دو جمله ای      ( اثبات ) ( اثبات )                     اتحاد مزدوج ( اثبات )            اتحاد جمله مشترک اتحاد مربع سه جمله ای    ( اثبات ) اتحاد جمله مشترک          ( [...]

مشاهده و دانلود
اعداد گویا رایگان

اعداد گویا

اعداد گویا فهرست مباحثی که مورد بررسی قرار می گیریند: ۱- جمع و تفریق ۲- ضرب و تقسیم ۳- طریقه مخرج مشترک گرفتن ۲ عدد کسری (ک.م.م) ۴- طریقه پیداکردن اعداد بین دو کسر ۵- قاعده تلسکوپی اعداد ضرب و [...]

مشاهده و دانلود
calculus history رایگان

calculus history

calculus history Calculating volumes and areas, the basic function of integral calculus, can be traced back to the Moscow papyrus (c. 1820 BC), in which an Egyptian mathematician successfully [...]

مشاهده و دانلود
پروژه آمار و مدل سازی رایگان

پروژه آمار و مدل سازی

پروژه آمار و مدل سازی دامنه تغییرات مثال : دامنه تغییرات بین داده های ۱۸,۲۵,۱۵,۱۲,۷,۳ را به دست آورید؟ حل ) ۲۵ بیشترین داده و ۳ کمترین داده است پس دامنه تغییرات برابر است با : ۲۲=۲۵-۳= دامنه [...]

مشاهده و دانلود
اعداد طبیعی رایگان

اعداد طبیعی

اعداد طبیعی برای شمارش بکار می روند. مجموعه ی اعداد طبیعی از عدد یک شروع شده و تا بی نهایت ادامه دارد. این مجموعه با نمادN نمایش داده می شود. کوچکترین عضومجموعه اعداد طبیعی(عضو ابتدا): عدد یک [...]

مشاهده و دانلود
نمونه جامعه نمرات دوم ریاضی فیزیک رایگان

نمونه جامعه نمرات دوم ریاضی فیزیک

نمونه جامعه نمرات دوم ریاضی فیزیک جامعه نمرات درس های کلاس های دوم ریاضی فیزیک و دوم تجربی دبیرستان عطار نمونه نمرات ریاضی و فیزیک کلاس ۲۰۱و۲۰۲ دبیرستان عطار داده ها:  ۱۴ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰ – [...]

مشاهده و دانلود
ارزیابی فرضیه ها رایگان

ارزیابی فرضیه ها

ارزیابی فرضیه ها یک الگوریتم یادگیری با استفاده از داده های آموزشی فرضیه ای را بوجود میآورد . قبل از استفاده از این فرضیه ممکن است که لازم شود تا دقت این فرضیه مورد ارزیابی قرار گیرد. اینکار از [...]

مشاهده و دانلود
روشهای تحقیق رایگان

روشهای تحقیق

روشهای تحقیق مزایای تحقیق پس رویدادی محاسن ومعایب: محاسن: ۱-وقتی ازمایشی امکان ندارد  ۲-روشهای اماری  قوی ۳-به صرفه تر است برای کشف روابط  ساده علت ومعلولی۴-اطلاعات مفیدی در مورد ماهیت پدیده ها [...]

مشاهده و دانلود