ساختمان هواپیما 5000 تومان

ساختمان هواپیما

ساختمان هواپیما شهپرها سطوح کنترلی لولاداری هستند که به لبه فرار بال هواپیما متصل می‌شوند. هدف شهپرها تنظیم  غلت (Roll) هواپیماست. شهپر ها همیشه در جهت مخالف همدیگر حرکت میکنند تا با ایجاد نیرو [...]

مشاهده و دانلود
هوا فضا – نرخ صعود 5000 تومان

هوا فضا – نرخ صعود

هوا فضا – نرخ صعود در مبحث میزان صعود دو سوال زیر مطرح می‌شود: ۱-هواپیما چه مقدار سریع می‌تواند اوج بگیرید (نرخ صعود)، ۲-و چه زمانی طول می‌کشد تا به یک ارتفاع مشخص برسد (زمان صعود). [...]

مشاهده و دانلود
جریان لزج در مقابل جریان غیر لزج 5000 تومان

جریان لزج در مقابل جریان غیر لزج

جریان لزج در مقابل جریان غیر لزج برای جریان‌های اطراف دوکواره(ایرفویل‌ها)، مثل مقطع بال در شکل ۱ نظریه جریان غیر لزج می‌تواند توزیع فشار و نیروی برا را برجسم به خوبی محاسبه کند و شکل صحیحی از [...]

مشاهده و دانلود
دینامیک پرواز۲ 5000 تومان

دینامیک پرواز۲

دینامیک پرواز۲ دینامیک پرواز را می‌توان شاخه‌ای از مکانیک کاربردی دانست که به بررسی چگونگی حرکت وسائل پرنده، در درون و برون جو می پردازد. منظور از وسیله پرواز هر سیستمی که بتواند بار مفیدی را از [...]

مشاهده و دانلود
Flight dynamic دینامیک پرواز 5000 تومان

Flight dynamic دینامیک پرواز

Flight dynamic دینامیک پرواز فشار نیروی عمود بر واحد سطح است که به سبب آهنگ زمانی تغییر اندازه حرکت مولکول های سیال در برخورد با آن سطح(یا عبور از آن) تولید می‌شود. در حقیقت، فشار معمولا در [...]

مشاهده و دانلود
اتمسفر- Atmosphere 5000 تومان

اتمسفر- Atmosphere

اتمسفر- Atmosphere مشخصات پروازی یا مأموریت هواپیما به شرایط اتمسفری که هواپیما در آن در حال پرواز می‌باشد، بستگی دارد. چونکه حالت اتمسفر هر روز فرق می‌کند، امکان ندارد که بتوان مأموریت پروازی را [...]

مشاهده و دانلود
جّو زمین 5000 تومان

جّو زمین

جّو زمین اجرام آسمانی که در مسیر برخورد با زمین قرار می‌گیرند، در اثر سرعت بسیار بالا و برخورد با جوّ زمین مقدار بسیار زیادی گرم می‌شوند (تا چندین هزار کلوین) و بنابراین معمولاً منهدم شده یا [...]

مشاهده و دانلود
پرواز گلایدر 5000 تومان

پرواز گلایدر

پرواز گلایدر بادپر، هواپیمای بی موتور یا گلایدر، هواگردی است که بدون استفاده از انرژی موتور به پرواز در می‌آید. در واقع چون این پرنده نیروی پیشران موتور ندارد؛ باید برای غلبه بر نیروی پسا و حفظ [...]

مشاهده و دانلود
مقدمه‌ای بر هدایت  موشک‌های کروز 5000 تومان

مقدمه‌ای بر هدایت موشک‌های کروز

مقدمه‌ای بر هدایت موشک‌های کروز موشک کروز به نوعی یک هواپیمای بدون‌خلبان است که مبتنی بر برنامه‌ریزی پیش از پرواز یا برنامه‌ریزی حین پرواز به سوی هدفی مشخص هدایت می‌گردد. ویژگی‌های پرواز موشک [...]

مشاهده و دانلود
دینامیک پرواز-ایرفول 5000 تومان

دینامیک پرواز-ایرفول

دینامیک پرواز-ایرفول مجمع شورای ملی هوانوردی (ناکا) NACA=National Advisory Committee for Aeronautics اولین سازمانی که به طراحی، ساخت و تست ایرفویل اقدام نمود. نتایج کار این کمیته در سال‌های بین [...]

مشاهده و دانلود