زبان اسمبلی رایگان

زبان اسمبلی

روش نوشتن برنامه : .Iدستور Debug در Dos. .IIاستفاده از Turbo Asembler، Macro Asembler.   Compile برنامه: .ITlink،  Tasm .IIExe2bin، Link5، Masm5.   نکته: پسوند اغلب برنامه ها در [...]

مشاهده و دانلود
ایجاد شبکه های محلی رایگان

ایجاد شبکه های محلی

نحوه ایجاد شبکه های محلی وسائل عمومی در ایجاد شبکه های محلی کابل شبکه: برای انتقال اطلاعات بکار می رود بر اثر عوامل محیطی ویا زیاد شدن بیش از حد طول کابل noise بر روی آن به وجود می آید کابل های [...]

مشاهده و دانلود
آموزش سرویس IIS رایگان

آموزش سرویس IIS

برخی از تعاریف بکار رفته در آموزش .Net Extensibility زمانی که برنامه نویس قصد برنامه نویسی و توسعه وب داشته باشد از این قابلیت استفاده می شود ASP یک محیط اسکریپت نویسی سمت سرور برای ساختن وب سایت [...]

مشاهده و دانلود
دیاگرام توالی رایگان

دیاگرام توالی

دیاگرام توالی نمودار توالی یکی از نمودارهای Interaction می باشد که روندی در یک Use case را مرحله به مرحله نشان می دهد. دیاگرام توالی به صورت منظم و در یک توالی زمانی پشت سر هم ارتباطات متقابل [...]

مشاهده و دانلود
مدل سازی داده های منطقی رایگان

مدل سازی داده های منطقی

مدل سازی داده های منطقی نمودار فیزیکی جریان داده ها مدل چگونگی  پردازش و ذخیره داده ها در سیستم بدون اشاره به مفهوم اصلی داده ها یا ساختار آنها در SSADM، مدل منطقی داده ها (LDM) وسیله تحلیل [...]

مشاهده و دانلود
چندریختی در برنامه نویسی شیءگرا رایگان

چندریختی در برنامه نویسی شیءگرا

چندریختی در برنامه نویسی شیءگرا Overload کردن متدها:  امکان تعریف متدهای همنام، با شرط متفاوت بودن پارامترها  نحوه ی تشخیص متدهای  Overload شده  توسط  java: نوع آرگومان ها تعداد آرگومان ها ارزش [...]

مشاهده و دانلود
آشنایی با فناوری Gprs رایگان

آشنایی با فناوری Gprs

آشنایی با فناوری Gprs از اوایل دهه ۶۰ میلادی که شبکه های تلفن همراه سلولی معرفی شدند نردیک به ۵۰ سال میگذرد. در ان زمان تنها سرویسی که این شبکه ها ارائه میدادند مکالمه بود،ان هم به صورت انالوگ و [...]

مشاهده و دانلود
نمودار جریان داده ها DFD رایگان

نمودار جریان داده ها DFD

نمودار جریان داده ها DFD به منظور حصول اطمینان از صحت و ثبات رویه و رعایت سادگی در تجزیه و تفکیک سیستم، اعم از صورت فزیکی یا منطقی آن، قواعد زیر باید رعایت شوند: موازنه جریان داده ها نامگذاری [...]

مشاهده و دانلود
مدارک معتبر موجود در شبکه رایگان

مدارک معتبر موجود در شبکه

مدارک معتبر موجود در شبکه مدارک سیسکو(CCNA) CCNA (Cisco Certified Network Associate): این مدرک نشان دهنده یک دانش پایه از شبکه بندی است. دارنده این مدرک می تواند شبکه های با تعداد نود کمتر از ۱۰۰ [...]

مشاهده و دانلود
تهیه نمودار ERD رایگان

تهیه نمودار ERD

تهیه نمودار ERD شناسایی موجودیت ها از فرم ها ، گزارش ها و سایر پرونده های سیستم از طریق مصابحه با کاربران هر فرم ممکن است نمایان گر یک نوع هستنده باشد ، اما ممکن است حاوی هستنده های دیگر از انواع [...]

مشاهده و دانلود
مکان یابی در شبکه حسگر بیسیم رایگان

مکان یابی در شبکه حسگر بیسیم

مکان یابی در شبکه حسگر بیسیم به مکانیزم پیدا کردن موقعیت یک شیئ یا فرد، یا پیدا کردن ارتباط فضایی بین اشیا، یا بدست آوردن اطلاعات مکان، مکان یابی گفته می شود. دانستن مکان اشیا و افراد از دیرباز [...]

مشاهده و دانلود