رایگان

عملکرد پی ها هنگام زلزله

غالبا پی ها در ساختگاههایی که پتانسیل جابجایی زمین در اثر گسلش، زمین لغزش یا روانگرایی وجود ندارد، عملکرد خوبی دارند. گسلها در مواقعی که نیروهای وارد شده بر سنگهای سازنده پوسته زمین بیش از حد [...]

مشاهده و دانلود
آجرهای سنتی 5000 تومان

آجرهای سنتی

آجر از قدیمی ترین مصالح ساختمانی است که قدمت آن بنا به عقیده برخی از باستان شنــاســان به ده هزار سال پیش می رسـد.در ایران بقایای کوره های سفال پزی و آجــر پـزی در شوش و سیلک کاشان  که تاریخ آنها [...]

مشاهده و دانلود
آهن زنگ نزن 5000 تومان

آهن زنگ نزن

فرایند زنگ زدن آهن uآهن زمانی زنگ میزند که با اکسیژن مخلوط شود نکته:آب عامل زنگ زدن آهن نیست و فقط سرعت کار را بالا میبرد. uفرمول زنگ آهن:Fe2O3 uزنگ زدن آهن با آب در حدود دو هفته به اتمام [...]

مشاهده و دانلود
سیستم انتقال آب برج میلاد 5000 تومان

سیستم انتقال آب برج میلاد

فناوری ساخت برج‌های بلند در دنیا، عمر زیادی ندارد. برج‌های بلند از این جهت اهمیت زیادی دارند که برای چندین منظور مورد استفاده قرار می‌گیرند. از طرفی برای انجام یک طرح بزرگ چندمنظوره، طبعاً باید [...]

مشاهده و دانلود
توربو پمپ ها 5000 تومان

توربو پمپ ها

o oاجزای اصلی توربو پمپ ها : oالف ـ هدایت کننده oب ـ پروانه با چرخ (Impeller) oج ـ کاهش دهنده یا جمع کننده قانون بقای ممنتوم زاویه‌ای برای یک حجم کنترل مشابه پروانه پمپ سانتریفوژ در حالت دائمی به [...]

مشاهده و دانلود
اهمیت واحدهای جلب مشارکت در ارتباط با  توسعه مولد های مقیاس کوچک 5000 تومان

اهمیت واحدهای جلب مشارکت در ارتباط با توسعه مولد های مقیاس کوچک

üحمایت و راهنمایی سرمایه گذاران üنظارت بر عملکرد واحدهای جلب مشارکت üتدوین پیش نویس دستورالعمل اجرایی üفرهنگ سازی، توسعه پژوهش های کاربردی، توسعه منابع انسانی و انتشار اطلاعات کاربردی

مشاهده و دانلود
کارگاه ایده پردازی واختراع 5000 تومان

کارگاه ایده پردازی واختراع

– تمامی ابعاد اقتصادی به سرعت تغییر می یابد. ۲- رقابت رو به افزایش است. ۳- فعالیت اقتصادی به طور روز افزون، وسعت جهانی می یابد. ۴- فن آوری های جدید با سرعت نفس گیری ظهور می یابند.

مشاهده و دانلود
نحوه تامین برق مصرف‌کنندگان بزرگ 5000 تومان

نحوه تامین برق مصرف‌کنندگان بزرگ

žحصول اطمینان از تأمین ظرفیت تولید در بلند مدت ¡مکان، زمان و نوع مناسب ظرفیت احداث شود. ¡در ساختار سنتی صنعت برق این تصمیم به صورت متمرکز اخذ می‌شود. ¡در محیط تجدیدساختاریافته، تصمیم به صورت [...]

مشاهده و دانلود
کار آفرینی گام به گام 5000 تومان

کار آفرینی گام به گام

گام اول :  خود ارزیابی گام دوم :  جستجو و ارزیابی فرصت‌ها گام سوم : خلاقیت و نوآوری گام چهارم : طرح کسب و کار گام پنجم : تعیین و تأمین منابع مورد نیاز گام ششم : تأسیس و مدیریت بنگاه اقتصادی

مشاهده و دانلود
آیین و مقررات حفاظت در ریخته گری،آهنگری و جوشکاری 5000 تومان

آیین و مقررات حفاظت در ریخته گری،آهنگری و جوشکاری

ماده‌ ۳ : کمچه‌های‌ مخصوص‌ ریختن‌ بار که‌ در موقع‌ کار کج‌ می‌شود و ظرفیت‌ آنها از ۹۰۰ کیلو گرم‌، بیشتر نبوده‌ و روی‌ تکیه‌گاههای‌ ثابت‌ با ارابه‌ نصب‌ شده‌ یا به‌وسیله‌ جراثقال‌ یا پل‌ متحرک‌ [...]

مشاهده و دانلود