آرشیو مربوط به برچسب : آشنایی با سیستم خبره

داده کاوی در سیستم های خبره

داده کاوی در سیستم های خبره

در این تحقیق به کاربرد داده کاوی در سیستم های خبره خواهیم پرداخت که مبحثی  بسیار  جدید می باشد. اسلایدها...