آموزش نرم افزار MATLAB-متلب 5000 تومان

آموزش نرم افزار MATLAB-متلب

آموزش نرم افزار MATLAB-متلب این زبان autocomplete است. یعنی با تایپ قسمتی از دستور و استفاده از کلید tab می‌توان دستور مورد نظر را انتخاب و کامل نمود. توابع را در این زبان به دو طریق Script و  [...]

مشاهده و دانلود