آرشیو مربوط به برچسب : ارائه رشته نرم افزار

ویروس کامپیوتری

ویروس کامپیوتری

ویروس کامپیوتری تاریخچه ۱۹۸۳:یکی از فارغ التحصیلان دانشگاهUSC با نام کوهن برای توصیف یک برنامه کامپیوتری مخرب که خود را...