آرشیو مربوط به برچسب : استفاده از منطق فازی در پزشکی

منطق فازی در سیستم خبره پزشکی

منطق فازی در سیستم خبره پزشکی

منطق فازی در سیستم خبره پزشکی تحقیقی مفید و کاربردی می باشد. منطق فازی ابزاری قدرتمند برای سیستم های تصمیم...