اصول کامپیوتر ۱ 1000 تومان

اصول کامپیوتر ۱

اصول کامپیوتر ۱ این درس اولین درس دانشگاهی رشته می باشد و نقطه شروعی برای ورود به  دنیای جالب برنامه نوسی و علم کامپیوتر هست . بنابراین یاد گیری اصول اولیه  برنامه نویسی در این درس از جایگاه ویژه [...]

مشاهده و دانلود