تغییر اقلیم و اثر آن روی فرسایش 5000 تومان

تغییر اقلیم و اثر آن روی فرسایش

تغییر اقلیم و اثر آن روی فرسایش مقدمه یکی از مشکلات و معضلات فعلی در جامعه جهانی بروز تغییرات آب و هوا و گرمایش جهانی است که اثرات و تبعات فراوان و متفاوتی در نقاط مختلف دنیا بر جای می گذارد. [...]

مشاهده و دانلود