آرشیو مربوط به برچسب : بازار کار-اشتغال و بیکاری

بازار کار-اشتغال و بیکاری

بازار کار-اشتغال و بیکاری

بازار کار-اشتغال و بیکاری: کار Work کار هر نوع فعالیت انسان – جسمی یا فکری – است که به ایجاد...