Quantcast
بازی در هوش منوعی بایگانی - دانلود رایگان پاورپوینت آماده - قالب پاورپوینت - دانلود تحقیق
تئوری بازیها در هوش مصنوعی رایگان
تئوری بازیها در هوش مصنوعی

تئوری بازیها در هوش مصنوعی بازی ها چه هستند و چرا مطالعه میشوند؟ بازی ها: حالتی از محیطهای چند عاملی را نشان می دهند که: محیطهای رقابتی، که در آنها اهداف عاملها با یکدیگر برخورد دارند، منجر به [...]

مشاهده و دانلود