برخورد اورژانسی با تشنج 5000 تومان

برخورد اورژانسی با تشنج

برخورد اورژانسی با تشنج —تشنج(seizure): حالتی ناشی از فعالیت فراوان غیر طبیعی نرونها در کورتکس مغز یا سیستم لیمبیک عمقی —اپی لپسی(Epilepsy): تکرار تشنج بدون علت زمینه‌ای انواع [...]

مشاهده و دانلود