بررسی اجزاء یک ربات 5000 تومان

بررسی اجزاء یک ربات

بررسی اجزاء یک ربات چرخ ها: —رایج ترین و پرکاربرد ترین ابزار در حرکت ربات .۱استاندارد  ۲درجه آزادی  باربر-در یک جهت .۲چرخ میزی  ۲درجه آزادی  میز-داری امکان چرخش .۳چرخ سوئدی  ۳درجه آزادی  ؟ .۴چرخ [...]

مشاهده و دانلود