فوریت های سیستم عصبی 4000 تومان

نسخه PDF دارد

فوریت های سیستم عصبی

فوریت های سیستم عصبی آسیب های صورت  باوجود که آسیب های صورت ممکن است بسیارساده باشنداما به دلیل به مخاطره انداختن راه هوایی در ردیف آسیبهای تهدیدکننده حیات محسوب میشوند.َبه علاوه در تروماهای شدید [...]

مشاهده و دانلود
مراقبت های اولیه بهداشتی – تخصصی 2000 تومان

مراقبت های اولیه بهداشتی – تخصصی

مراقبت های اولیه بهداشتی اسلاید مراقبت های اولیه بهداشتی اطلاعاتی راجب بهداشت و سلامت .بررسی اقدامات انجام شده در سطح بین الملل تا کنون/مقایسه ی کشورها و….. بهداشت برای همه تا سال ۲۰۰۰ در [...]

مشاهده و دانلود