آرشیو مربوط به برچسب : تحقیق کاربرد منطق فازی

منطق فازی در سیستم خبره پزشکی

منطق فازی در سیستم خبره پزشکی

منطق فازی در سیستم خبره پزشکی تحقیقی مفید و کاربردی می باشد. منطق فازی ابزاری قدرتمند برای سیستم های تصمیم...