آرشیو مربوط به برچسب : تحلیل طرح امضا رمز

تحلیل طرح امضا رمز

تحلیل طرح امضا رمز

تحلیل طرح امضا رمز ◄ امضارمز در ۱۹۹۷ توسط Zheng پیشنهاد شد. امضا رمز با ترکیب توابع رمزنگاری و امضای...