آرشیو مربوط به برچسب : تولید نیرو در برخورد با هوا

دینامیک پرواز-ایرفول

دینامیک پرواز-ایرفول

دینامیک پرواز-ایرفول مجمع شورای ملی هوانوردی (ناکا) NACA=National Advisory Committee for Aeronautics اولین سازمانی که به طراحی، ساخت و تست...