آرشیو مربوط به برچسب : دانلود ارائه رشته پزشکی

میخک

میخک

میخک  ویژگی های ریخت شناسی گیاه درختچه ای است کوچک و مخروطی شکل همیشه سبز و نا خزان دارای ارتفاع...