جلسه هفتم تجزیه و تحلیل سیستمها 5000 تومان

جلسه هفتم تجزیه و تحلیل سیستمها

جلسه هفتم تجزیه و تحلیل سیستمها مثالی از یک سیستم زیستی(مدل جمعیتی پنگوئن ها) پاسخ مدل جمعیت پنگوئن ها ۱- همانگونه که گفته شد جمعیت پنگوئن ها متغیر حالتی است که با میزان جوجه آوری و مرگ و میر [...]

مشاهده و دانلود