سازمان جهانی دریانوردی 5000 تومان

سازمان جهانی دریانوردی

سازمان جهانی دریانوردی طرح تأسیس سازمان بین‌المللی دریانوردی یا آیمو (به انگلیسی: International Maritime Organization یا IMO) در ۶ مارس ۱۹۴۸ در کنفرانسی که در ژنو برگزار شده بود به تصویب رسید. [...]

مشاهده و دانلود
حقوق تجارت 5000 تومان

حقوق تجارت

حقوق تجارت -معنی واژه حق. -معنی واژه حقوق. -نیروهای سازنده حقوق (عوامل اقتصادی-اخلاق و مذهب –آرمانهای سیاسی و اجتماعی). -هدف قواعد حقوقی :عدالت – امنیت – نظم – رفاه و آسایش. -اوصاف قائده حقوقی [...]

مشاهده و دانلود