انسان موجودی زنده 5000 تومان

نسخه PDF دارد

انسان موجودی زنده

انسان موجودی زنده اما در همه ی سلول ها سه قسمت اصلی غشاء، هسته و سیتوپلاسم دیده می شود. بدن همه جانوران از سلول های مختلفی درست شده است و کارهای متفاوتی انجام می دهند. سلول راه های عبور مواد از [...]

مشاهده و دانلود
کنفرانس القا لیبر 5000 تومان

کنفرانس القا لیبر

کنفرانس القا لیبر ›تعریف القا : تحریک انقباضات قبل از شروع خود به خود لیبر است.(یا بدون پارگی پرده ها) ›در مواردی که سرویکس بسته و فاقد افاسمان است، القای لیبر اغلب با آماده سازی سرویکس آغاز می [...]

مشاهده و دانلود