زمیته های تخصصی روان شناسی رایگان

زمیته های تخصصی روان شناسی

زمیته های تخصصی روان شناسی تعریف علم روانشناسی : ( psychology ) این لغت از دو بخش psyche  به معنای روح و روان و logy به معنای شناخت ، تحقیق و پژوهش مشتق شده است و یک کلمه یونانی می باشد. [...]

مشاهده و دانلود
نقش خصوصیات روانی در تصمیم گیری رایگان

نقش خصوصیات روانی در تصمیم گیری

نقش خصوصیات روانی در تصمیم گیری تصمیم گیری چنان با خصوصیات روانی تصمیم گیرنده آمیخته است که نمی توان یکی را بدون دیگری مطرح و مورد مطالعه قرار داد. عوامل و عناصر شخصیتی ازقبیل خلق و خوی ، هوش ، [...]

مشاهده و دانلود