زمیته های تخصصی روان شناسی 5000 تومان

زمیته های تخصصی روان شناسی

زمیته های تخصصی روان شناسی تعریف علم روانشناسی : ( psychology ) این لغت از دو بخش psyche  به معنای روح و روان و logy به معنای شناخت ، تحقیق و پژوهش مشتق شده است و یک کلمه یونانی می باشد. [...]

مشاهده و دانلود
نقش خصوصیات روانی در تصمیم گیری 5000 تومان

نقش خصوصیات روانی در تصمیم گیری

نقش خصوصیات روانی در تصمیم گیری تصمیم گیری چنان با خصوصیات روانی تصمیم گیرنده آمیخته است که نمی توان یکی را بدون دیگری مطرح و مورد مطالعه قرار داد. عوامل و عناصر شخصیتی ازقبیل خلق و خوی ، هوش ، [...]

مشاهده و دانلود