آرشیو مربوط به برچسب : دانلود تحقیق سرخجه

سرخجه

سرخجه

سرخجه علایم بالینی: ۱-مرحله ی آغازین:که به طور معمول نشانه ها خفیف و حتی ناچیزند.ممکن است سرفه و سرخ شدن...