پروتکل مسیریابی شبکه 5000 تومان

پروتکل مسیریابی شبکه

پروتکل مسیریابی شبکه مقدمه از وظایف لایه شبکه مسیریابی و هدایت بسته ها از مبدأ تا مقصد میباشد. انواع مسیر در مسیر یابی ۱-مسیرهای مستقم: شبکه هایی را نشان میدهد که به طور مستقیم متصل هستند. [...]

مشاهده و دانلود