الگوریتم  کلونی زنبورعسل 5000 تومان

الگوریتم کلونی زنبورعسل

الگوریتم کلونی زنبور عسل تاریخچه اولین  بار  در سال ۲۰۰۵ توسعه  یافت ؛ این الگوریتم شبیه سازی  رفتار  جستجوی  غذای  گروه های زنبور عسل  است. در  این  الگوریتم، الگوریتم نوعی از جستجوی محلی انجام  [...]

مشاهده و دانلود