سیستم های خبره 5000 تومان

سیستم های خبره

سیستم های خبره مباحث کاربردی و مهم در تحقق یک سیستم هوش مصنوعی : سیستم‌های خبره (Expert Systems) شبکه‌های عصبی (Neural Network) الگوریتم‌های ژنتیک (Genetic Algorithms) منطق فازی (Fuzzy Logic [...]

مشاهده و دانلود