منطق فازی در سیستم خبره پزشکی 5000 تومان

منطق فازی در سیستم خبره پزشکی

منطق فازی در سیستم خبره پزشکی تحقیقی مفید و کاربردی می باشد. منطق فازی ابزاری قدرتمند برای سیستم های تصمیم گیری مانند سیستم های خبره و سیستم تشخیص و تقسیم بندی الگو می باشد. چگونه مجموعه های فازی [...]

مشاهده و دانلود