اثربخشی تجهیزات OEE رایگان

اثربخشی تجهیزات OEE

اثربخشی تجهیزات OEE شاخص   Overall Equipment Effectiveness) OEE ) که برای نخستین بار در دهه ۱۹۶۰ توسط «سی‌چی‌ناکایاما» در ژاپن معرفی و بکار گرفته شد، به عنوان یکی از مؤثرترین ارکان نظام نت بهره [...]

مشاهده و دانلود