درآمدی بر اقتصاد شهری 5000 تومان

درآمدی بر اقتصاد شهری

درآمدی بر اقتصاد شهری تعریف اقتصاد شهری : اقتصاد شهری یکی از رشته های اقتصاد است که در آن متخصصان سعی می کنند با استفاده از ابزارهای اقتصادی ، مسایل و مشکلات یک منطقه شهری را مورد بررسی و ارزیابی [...]

مشاهده و دانلود