سدهای لاستیکی 5000 تومان

سدهای لاستیکی

سدهای لاستیکی روش معمول برای کنترل آب در کشورهای مختلف سدسازی می باشد، مهمترین مسئله در سدسازی حجم و نوع مصالح است و همواره حجم زیاد مصالح مصرفی در این نوع سازه ها بشر را بر آن داشته است که از [...]

مشاهده و دانلود