قانون کار ایران 5000 تومان

قانون کار ایران

قانون کار ایران قانون کار ایران شامل ۱۲ فصل و ۲۰۳ ماده می باشد که در مهر ماه سال ۱۳۶۸ به تصویب رسیده است.این فصول به ترتیب شامل: فصل اول: تعاریف کلی و اصول فصل دوم: قرارداد کار فصل سوم: شرایط کار [...]

مشاهده و دانلود