کاربرد نظریه آشوب در مدیریت 5000 تومان

نسخه PDF دارد

کاربرد نظریه آشوب در مدیریت

کاربرد نظریه آشوب در مدیریت Chaos در لغت به معنای در هم ریختگی، آشفتگی، بی‌نظمی است و هم ارز کلمه تلاطم turbalance) ) در علم مکانیک می باشد. این واژه به معنی فقدان هرگونه ساختار منظم است و در [...]

مشاهده و دانلود