کاربرد نظریه آشوب در مدیریت رایگان

نسخه PDF دارد

کاربرد نظریه آشوب در مدیریت

کاربرد نظریه آشوب در مدیریت Chaos در لغت به معنای در هم ریختگی، آشفتگی، بی‌نظمی است و هم ارز کلمه تلاطم turbalance) ) در علم مکانیک می باشد. این واژه به معنی فقدان هرگونه ساختار منظم است و در [...]

مشاهده و دانلود