آرشیو مربوط به برچسب : دانلود رایگان کاربرد نظریه آشوب

کاربرد نظریه آشوب در مدیریت

کاربرد نظریه آشوب در مدیریت

کاربرد نظریه آشوب در مدیریت Chaos در لغت به معنای در هم ریختگی، آشفتگی، بی‌نظمی است و هم ارز کلمه...