آرشیو مربوط به برچسب : دانلود فایل تحقیق هوانوردی

دینامیک پرواز-ایرفول

دینامیک پرواز-ایرفول

دینامیک پرواز-ایرفول مجمع شورای ملی هوانوردی (ناکا) NACA=National Advisory Committee for Aeronautics اولین سازمانی که به طراحی، ساخت و تست...