اصول تغذیه سالم 5000 تومان

اصول تغذیه سالم

اصول تغذیه سالم برای تغذیه سالم سه کلمه را باید به خاطر سپرد ترتیب : یعنی از مواد موجود در پایین هرم تغذیه باید بیشتر مصرف کرد. پس غذای اصلی باید شامل نان، برنج، ماکارونی، میوه و سبزی باشد و قند [...]

مشاهده و دانلود