تحلیل طرح امضا رمز 5000 تومان

تحلیل طرح امضا رمز

تحلیل طرح امضا رمز ◄ امضارمز در ۱۹۹۷ توسط Zheng پیشنهاد شد. امضا رمز با ترکیب توابع رمزنگاری و امضای دیجیتال در یک گام منطقی تلاش می‌نماید تا هزینه محاسبات و سربار ارتباطی را کاهش دهد. در یکی از [...]

مشاهده و دانلود