رویکرد بالینی درمان اعتیاد 5000 تومان

رویکرد بالینی درمان اعتیاد

رویکرد بالینی درمان اعتیاد مواد اعتیاد آور معمول شامل الکل، نیکوتین، باربیتورات، بنزودیازپین، اپوئیدها و محرکها می باشد. اعتیادهای رفتاری، همچنین معروف به پروسه اعتیاد، از قبیل قماربازی، اختلالات [...]

مشاهده و دانلود
کنفرانس القا لیبر 5000 تومان

کنفرانس القا لیبر

کنفرانس القا لیبر ›تعریف القا : تحریک انقباضات قبل از شروع خود به خود لیبر است.(یا بدون پارگی پرده ها) ›در مواردی که سرویکس بسته و فاقد افاسمان است، القای لیبر اغلب با آماده سازی سرویکس آغاز می [...]

مشاهده و دانلود