سیستم تلویزیون 5000 تومان

سیستم تلویزیون

سیستم تلویزیون NTSC سیستم NTSC – استاندارد – استاندارد برای آمریکا ، ژاپن و کره – ضریب تصویر۴/۳ – ۵۲۵ خط – ۳۰ فریم در ثانیه – اسکن کردن میدان تصویر ( روش در هم بافته [...]

مشاهده و دانلود