کاربرد امضای دیجیتال 5000 تومان

کاربرد امضای دیجیتال

کاربرد امضای دیجیتال تجارت الکترونیکى یکى از مهمترین نتایج ”انقلاب فناورى اطلاعات و ارتباطات“ و از نمودهاى بارز آن به شمار می‌آید. سازمان تجارت جهانى در اعلامیه مورخ ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۸ تجارت [...]

مشاهده و دانلود