آرشیو مربوط به برچسب : دانلود پاورپوینت آماده کرم خوشه خوار انگور Lobesia botrana

کرم خوشه خوار انگور Lobesia botrana

کرم خوشه خوار انگور Lobesia botrana

کرم خوشه خوار انگور Lobesia botrana حشره ی کامل شب پره ایست که عرض آن با بال باز ۱۳-۱۲ میلیمتر...